مراسم دیرینه نو اوستی اردبیل بر روی پل یدی گوز

نو اوستی مراسمی دیرینه و زیبا در شهر اردبیل نو اوستی ( روی نهر ) یکی از آئین دیرینه شهر اردبیل است. این مراسم صبح روز بعد چهارشنبه سوری هم زمان با طلوع آفتاب با حضور خانواده های اردبیلی که از روستا های دور و نزدیک حاضر می شوند بخصوص بانوان و دختران جوان بر […]