آبشار بویوک شیران ( شیرلان ) یکی از آثار دیدنی و طبیعت گردی استان زنجان در شهر ماهنشان می باشد

جهت دیدن آبشار بویوک شیران ( شیرلان ) باید به دره شمالی مابین روستاهای قاضی کندی و توزلار سفر کرد ، آبشار بویوک شیران ( شیرلان ) از روستای قاضی کندی حدود 4 کیلومتر و از روستای توزلار 2 کیلومتر فاصله دارد . منطقه ای که آبشار بویوک شیران ( شیرلان ) در آن واقع شده است در ارتفاع 1827 متری از سطح دریا است ، آبشار بویوک شیران ( شیرلان ) از ارتفاع ده متر از روی دیواره ای صخره ای به پایین می ریزد و پس از گذر از چندین روستای پایین دست به رودخانه قزل اوزن اضافه می شود .

 

آبشار بویوک شیران ( شیرلان )

 

آبشار بویوک شیران ( شیرلان ) باعث شده که این منطقه از زیبایی خاصی برخوردار شود . روستاى قاضى کندى از توابع شهرستان ماهنشان استان زنجان و در غرب این استان واقع شده است.

 

آبشار بویوک شیران ( شیرلان )

 

از شهرستان هاى همجوار این روستا مى توان شهرستان هشترود و تکاب را نام برد. دسترسی به روستای قاضی کندی از طریق جاده ارتباطی شهرستان ماهنشان به این روستا امکانپذیز است.