نو اوستی مراسمی دیرینه و زیبا در شهر اردبیل

نو اوستی ( روی نهر ) یکی از آئین دیرینه شهر اردبیل است.

این مراسم صبح روز بعد چهارشنبه سوری هم زمان با طلوع آفتاب با حضور خانواده های اردبیلی که از روستا های دور و نزدیک حاضر می شوند بخصوص بانوان و دختران جوان بر روی پل یدی گوز برگزار می شود.

 

پل یدی گوز اردبیل - نو اوستی - هفت چشمه - داشکسن - ججین - بیا بگردیم

 

در این رسم دیرینه با نیت برآورده شدن آرزوها و حاجات خود با در دست داشتن قیچی، جارو و کوزه سفالی در محل  « پل یدی گوز » حاضر می شوند .

نو اوستی از چندین مرحله تشکیل شده است که این مراحل را به صورت نمادین انجام می دهند .

در این مراسم بانوان و دختران جوان هفت مرتبه عرض رودخانه بالیقلو چای اطراف پل هفت چشمه را طی کرده و به طور نمادین آب را قیچی و جارو می کنند ؛

 

پل یدی گوز اردبیل - نو اوستی - هفت چشمه - داشکسن - ججین - بیا بگردیم

پرتاب لنگه کفش کهنه به رودخانه با نیت از بین بردن تنگی ها و فشارها از زندگی از دیگر برنامه های  آیین « نو اوستی »  در اردبیل است.

با اعتقاد به این که در هنگام تحویل سال نو آب از نو متولد می شود کوزه های قدیمی خود را می شکنند و کوزه های جدید خود را با آب تازه و با نیت حاکم شدن زلالی و روشنی پر می کنند و به خانه هایشان می برند.

 

 

در طی انجام مراسم نو اوستی شعری نیز در این آئین دیرینه خوانده می شود که به زیبا شدن این مراسم افزوده می شود ،

اشعار این شعر به این صورت است « سلام اولسون سنه ای آب روان که آخی سان روان روان حاجتیمیزی ور یا صاحب الزمان » که ترجمه فارسی آن « سلام باد بر تو این آب روان ، که جاری هستی ، حاجت من را بده ای صاحب الزمان »