کاروانسرای حاج کربلایی علی از جاهای دیدنی استان زنجان 

کاروانسرای حاج کربلایی علی از جاهای دیدنی استان زنجان می باشد که دارای پیشینه تاریخی با نقشه ساخت بسیار زیبا است.

 

کاروانسرای حاج کربلایی علی و موقعیت قرارگیری :

کاروانسرای حاج کربلایی علی در جبهه شمالی راسته بازار بالا، روبروی سرای شامی قرار گرفته و این سرا تنها سرایی است که دارای ۴ باب ورودی است. ورودی شرقی که هم اکنون به خیابان سعدی جنوبی مشرف است : مختص ورود و خروج چهارپایان و احشام همراه با کاروانیان و تجار بوده و سه ورودی دیگر ، این بنای تاریخی در زنجان را با مجموعه بازار مرتبط می سازند. به عبارت دیگر کاروانسرای حاج کربلایی علی از طریق ورودی شمالی با راسته بازار امام زاده و از ورودی غربی با میدان مرسل و از ورودی جنوبی با راسته بازار عبدالعلی بیگ ارتباط دارد.

 

 

کاروانسرای حاج کربلایی علی و تاریخچه سرا :

پیشینه تاریخی این بنا را می توان با مجموعه تاریخی بازار تبیین نمود. بر این اساس سرای کلبعلی را می توان در ردیف بناهای قاجار طبقه بندی نمود،

علیرغم این که یک واحد کاشی مورخ به سال ۱۳۴۵ هجری قمری در سر درب شمالی آن نصب شده است.

کلمه ی کلبعلی در اصل «کربلایی علی» که به خاطر کثرت سرعت استعمال به «کلبعلی» تبدیل شده است. به تقدیر مرحوم حاجی کربلایی علی و حاجی یوسف بانیان و مالکان این سرا بوده اند.

 

 

کاروانسرای حاج کربلایی علی و توصیف معماری :

 

کاروانسرای حاج کربلایی علی دارای یک صحن (حیاط) مرکزی بوده و در گرداگرد آن یک واحد رواق قرار گرفته است. این عنصر معماری تحت و تاثیر شرایط اقلیمی و سرد و برفی بودن منطقه ایجاد گردیده و در پشت آن حجرات، تجار و کسبه جای گرفته است. از نظر ساختاری سرای حاجی کربلائی علی را به دو بخش می توان تقسیم نمود: بخش نخست، پوشش در مسطح است که شامل کلیه رواقها، سقف ورودی شمالی- ورودی شرقی و کلیه حجرات و فضاهای مسقف. ، بخش دوم، سقف هایی است که سیستم طاق و تویزه اجراء شده اند، سقف و بدنه ورودی های جنوبی و غربی سرای حاجی کربلائی علی با سیستم طاق تویزه اجراء شده و نوع قوس ها خوزی (رومی) است .